Gadaczek

Program GADAczek

przeznaczony do komunikacji

alternatywnej i wspomagającej,

dla osób mających poważne problemy

z komunikacją werbalną.

GADAczek
KOMUNIKATOR pozwalający NAGRYWAĆ krótkie informacje, ZAPISYWAĆ je i ODTWARZAĆ dowolną ilość razy.
MÓWik

Centrum Pestka

Studio eR

Unique Center

Silentio

Copyright © Dico S.C. 2012