Gadaczek

Program GADAczek

przeznaczony do komunikacji

alternatywnej i wspomagaj±cej,

dla osób maj±cych poważne problemy

z komunikacj± werbaln±.

Gadaczek
KOMUNIKATOR pozwalaj±cy NAGRYWAĆ krótkie informacje, ZAPISYWAĆ je i ODTWARZAĆ dowoln± ilo¶ć razy.
NAGRYWAJ - ODTWARZAJ - ZAPISUJ...
Prosty program do NAGRYWANIA I ODTWARZANIA krótkich informacji

GADAczek służy do nagrywania krótkich wiadomości, które osoba niemówiąca może dowolnie odtwarzać. Przyciski w programie można w dowolny sposób edytować oraz "nakładać" na nie symbole lub dowolne obrazki w formacie .jpg odpowiadające treści nagranej wiadomości.

Program na telefon lub tablet z systemem Android 2.3 lub nowszym.

6 rożnych układów przycisków.

Możliwość ustawienia grafiki do każdego przycisku.

Możliwość ustawiania głośności nagranych wiadomości.

Dostęny w trzech wersjach:
GADAczek - komunikator za FREE
GADAczek PRO
GADAczek PRO+

Wersja GADAczka: GADAczek GADAczek
PRO
GADAczek
PRO+
System Android + + +
Wersja bezpłatna +    
Pobieranie z Google Play (Android Market) + + +
Pobieranie ze strony gadaczek.pl +    
Liczba możliwych nagrań 9 54 324
Odtwarzanie sekwencyjne + + +
Symbole MÓWik + + +
Liczba symboli MÓWik 50 500 500
Wstawianie własnej grafiki + + +
Szybkie wstawianie zdjęć + + +
Oddzielne tablice tematyczne   + +
Regulacja głośności + + +
Kolorowe przyciski + + +
Możliwość łatwej wymiany grafiki i nagrań + + +
CENA 0,00 0,00 49,99
Copyright © Dico S.C. 2012